Mailbox - Missa aldrig något!
följer GDPR
EU:s nya, hårda dataskyddsförordning kommer snart!

Hårdare straff

Den nya lagen General Data Protection Regulation (GDPR) kommer ersätta den tidigare personuppgiftslagen som baseras på det tidigare EU-direktivet Data Protection Directive (DPD). Målsättningen med GDPR är att effektivt modernisera dataskyddsreglerna i de 28 EU-medlemsländerna som har släpat efter den digitala utvecklingen. Den nya lagen kommer tydliggöra för företag vilka regler som gäller och vad som händer ifall man inte gör det. Till skillnad mot den tidigare lagen kommer de som inte följer lagstiftningen straffas hårt.

Vilka omfattas?

GDPR kommer att påverka de organisationer som samlar in, processar eller lagrar personlig data. Värt att poängtera är att lagen inte bara påverkar de som är verksamma inom EU, utan även de organisationer som har affärsrelationer med en organisation som är verksamt i EU eller lagrar data i något EU-land. Värt att notera är att det inte spelar någon roll om man erbjuder en tjänst mot betalning eller om det sker pro-bono – all personlig information ska skyddas.

Personliga data?

Med Personlig Data avses all information som entydigt går att koppla till en individ. Det kan vara uppenbara saker som exempelvis ett namn, men det kan också vara information som i kombination med andra uppgifter gör det möjligt att identifiera en person. Exempelvis kan information om antalet barn, kombinerat med kön och bostadsort göra det möjligt identifiera en person. Exempelvis kan följande bedömas vara Personlig Data: ett namn, en e-postadress, bankuppgifter, ett foto, en uppdatering på Facebook, medicinsk information, en dators IP-adress. Undantag kan vara info eller sales adresser via e-post.

Mailbox följer lagen

Mailbox följer redan lagen. Vi har en DPO, Data Protection Officer (Michael Ländin) och en incedenthanteringsplan. Vi har enkla och klara villkor som alla förstår. Du kan ändra eller ta bort dig när du vill - full transperans av din data hos oss. Vill du komma åt, radera eller flytta dina data någon annanstans går detta bra också. Vi arbetar med relevant innehåll, privacy, ärlighet, transperans och ansvar.

Ändra!

Trygg som annonsör

Då Mailbox följer GDPR till punkt och pricka är du trygg som annonsör hos oss. Att använda en adressleverantör utan anpassning till GDPR kan kosta upp till 20 miljoner euro. Straffet döms ut av Datainspektionen. Alltså helt andra straff än med tidigare lagstiftning. Straffen gäller både adressleverantör och annonsör.

Mer info!

Lita på Mailbox

Du kan lugnt lita på oss. Alla data vi har finns bara hos oss. De säljs, byts eller ges aldrig till tredje part. Vi har 20 års erfarenhet av hantering av data och vi ger dig de senaste nyheterna och de bästa erbjudanden baserat på dina intressen! Allt är givetvis helt gratis!

Gå med!